پروژه " بازی بچه های روستا "

درخواست حذف این مطلب
یادش بخیر ، چه روزهای خوبی بود! من و سمانه و آسمان آبی و زمین خاکی و یه عالمه بچه ی خوب و مودب که خوشبختانه هنوز با الفبای نامهربونی آشنا نشده بودن و لحظه ای سمانه جانم رو تنها نمیگذاشتن! آخی ! چه روزهای خوبی بود، چقدر حس معصومیت خوبه!